Folkesagn

Folkesagn om guldpenge under tax-træ i Vig præstegårdshave

I præstegårdshaven var der engang et stort gammelt linde-træ, hvorom der fortælles, at en Skat var begravet under det, men at Præstegaarden vilde brænde om Natten, hvis man forsøgte at grave efter den!

En gammel Kone har fortalt, at hvis man fælder det største Træ i Vig Præstegaardshave, vil man finde en Dynge Guldpenge, som en af de gamle Præster har gravet ned; men der hviler en Forbandelse over de Penge, og Straffen, der følger, efter man har fundet Skatten, er den, at den gamle Gaard vil brænde.

Her et foto af det nuværende lindetræ …

Lindetræ, Vig præstegårdshave