Møder

Menighedsrådsmøderne

er offentlige, og alle er meget velkomne fra nær som fjern 😉

Menighedsrådsmøderne i Vig præstegårds konfirmandstue er nu flyttet til formiddage
– klokkeslæt, datoer, dagsorden/referat kan fås
via præstesekretær Doris Hjort Jacobsen via mail: dhj@km.dk

Her en avisomtale fra sept. 2016… 

Valg 2016