Forside

                               ORD FRA VIG KIRKE – fredag d. 20. marts 2020: https://youtu.be/-Q9xNeJnggU

Vig kirkes klokker ringer hver dag fra kl. 12-12.05 …   KLOKKEN-12-BØN-FOR-VERDEN … for at minde os om ENHEDEN & SAMHØRIGHEDEN, der er 100 % intakt uanset alle afstande.

Onsdag d. 18. marts, og dagen efter Dronningens tale til os på TV, valgte vi i Vig, at lade kirkeklokkerne ”tale” nogle minutter fra kl. 12-12.05.

Og de har gjort det dagligt siden – med biskoppens tilladelse. Tak for den!

Det virker så helt forkert, at vore kirker af alle steder skal være aflåste. Men sådan må det være, så vi ikke er med til at lade vore kirker være en smitte-rede, som provsten skrev til os.

Og fortsat kan vi døbe, vie, bisætte og begrave – naturligvis med de restriktioner, der er.

Kirkeklokkerne kan på deres egen smukke vis være med til at højne de tanker og følelser i os, der nok kan finde vej ud af frygtens stier…. det er vores håb!

At klokkernes lyd kan være med til at minde os om velsignelserne fra højeste sted, der er intakte uanset om alting vender på hovedet for os.

Være for hver enkelt af os et øjeblik – et glimt at evigheden – og nogle minutter til at stoppe op… i besindelse, bøn, fordybelse.

Sende – via vores hjerte og tanker – de ord, der for nærværende bor dér, mod himlen og universets Gud og Skaber… i bøn for verden, moder jord og for os der er herpå… for alt levende.

Kærligheden evig, og den ophører aldrig.

Det gør ikke livets udsathed og rutsjeture mindre, men kærligheden kan mindske frygten, aleneheden.

Og det kan den fortsat og til alle tider, for det er netop TRO, HÅB OG KÆRLIGHED DET HANDLER OM (som 2020 oversættelsen formulerer Paulus´ ord), OG AF DE TRE ER KÆRLIGHEDEN STØRST.

Kærligheden er til alle tider den aller dybeste, mest helende og stærkeste ´modgift´ … også mod alt det, der world wide fylder og corona-skræmmer lige nu.

       

                                                                                                                                                                         

Herre min Gud, min længsel

Jeg kommer til dig igen

Vent på mig her mens jeg finder vej

Indtil det sted hvor Du er

Min sjæl bliv stille nu

For Gud Han er nær

Lige nu, lige her

Kan jeg røre ved den levende Gud

Evigheden

Lige nu, lige her

Bliver jeg forvandlet for altid

I dit nærvær Gud jeg kommer hjem.

                      (fra cd´en “Live Lovsang – Lige nu”)                                                                                                                                                                                                         

                      ***

Må Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.

Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.

Herren være bag dig for at holde din ryg fri.

Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.

Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd.

Herren være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt.

Herren være over dig for at velsigne dig.

Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Hellig Ånd.

                                           (Keltisk velsignelse)

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.03

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.

————————————–

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering”.

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.

 

 


___

  Vig kirkes adresse: Enghavevej 1, 4560 Vig

Nr. Asmindrup kirkes adresse: Asmindrupvej 47, 4572 Nr. Asmindrup

___

Ønsker du at følge med i, hvad der sker i Vig kirke, præstegård

og lidt fra omegnen

– så kan du modtage direkte i din mail-indbakke

Vig kirkes NYHEDSBREVE,

der sendes ca. hver 10. dag

eller følge med via VIG KIRKE på facebook

http://www.facebook.com/Vig-Kirke


For nærmere info: kontakt sognepræst Annette Berg

annb@km.dk          – eller via telefon/sms 24260033

Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

     

                                                                                                                                                           Vig kirke tegnet af Nina Arrocha