Bryllup

Bryllup i Vig kirke aftales i så god tid som muligt ved at ringe til Vig præstegård via tlf. 59315126  

 Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

___

Når dato er fastsat, henvender I jer til den kommune, hvor I bor og får udstedt en ”Prøvelses-attest”.

Denne attest er den juridiske formalitet, der skal være i orden, for at vielsen kan finde sted i kirken.

Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

Mindst den ene part skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen kan finde sted i en kirke.

Og der skal være tilknytning til Vig sogn, for at I kan blive viet her uden betaling

– ellers opkræves der en brugerbetaling på: 3000 kr.

Vielser udenfor kirkerummet foretages efter aftale.

Bryllupssamtale finder sted efter aftale – ca. 2-3 uger før vielsen.

Vi mødes i kirken en hverdag (på nær mandag)

eller en søndag, hvor I er med til gudstjenesten og vi taler sammen umiddelbart derefter.

Vig kirkes gudstjenestetider kan ses her på hjemmesiden.

Salmer og det nærmere forløb aftales ved denne samtale.

Her diverse salmeforslag: Forslag til salmer ved vielse – www.vigkirke.dk

Også sange fra Højskolesangbogen eller andre steder fra kan evt. komme på tale.

Her kan I se hele vielsesritualet samt fremgangsmåden:

Vielsesritualet – fremgangsmåde

www.dendanskesalmebogonline.dk kan man læse salmeteksterne og salmemelodierne kan høres.

Her kan salmerne høres med sang: www.lyttildanskesalmer.dk

Der er mulighed for at ønske ekstra klaversolo, og/eller orgelsolo.

En liste over mulige musiknumre kan rekvireres via sognepræsten.

Navneændring på bryllupsdagen – Gratis

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Det sker på www.borger.dk