Fødsel, dåb, navngivning

Folketinget har som bekendt besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt.

Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Hvad man gør i tilfælde af …

Fødsel: jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk.  Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten  og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Dåb finder sted om søndagen i gudstjenesten.

Navngivning

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

For borgere uden NemId, eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden www.personregistrering.dk eller ring hertil Vig præstegård på tlf. 5931 5126 eller mail til vig.sogn@km.dk
– så får du hjælp hurtigst muligt.

Vig Kirke logo