Fødsel, dåb, navngivning

Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

Folketinget har som bekendt besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt.

Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

Hvad man gør i tilfælde af …

Fødsel: jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage via www.borger.dk

Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD via www.borger.dk

Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten  og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Dåb finder sted om søndagen i gudstjenesten.

Vi har ikke lørdagsdåb i Vig og Nr. Asmindrup kirke … “kun” ifbm. vielse.

Navngivning

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

 

Vig Kirke logo