Kirkebil

Kirkebilen

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter, torsdagstræf, arrangerede møde etc. etc.

Egenbetaling pr. person: 20 kr.

Kirkebilen bestilles senest dagen før.

Tlf. 4021 0935 hos Klint Taxi.

Vig Kirke logo