Kirkebil

Kirkebilen

Kirkebilen er afløst af FLEX-TAXA, som du kan læse mere om her: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur

Egen-betaling ifbm. ture til Vig kirke eller præstegård er i alt 20 kr. pr. gang.

Gem flex-taxa-kvitteringen, og Vig kirke refunderer den til dig – fratrukket de 20 kr.

Vig Kirke logo