Fælles friluftsgudstjeneste

Picasso DANSENDE MENNESKER
Sommerens store fælles

frilufts-gudstjeneste

– for alle sogne i det nordlige Odsherred –

finder sted næste år

søndag d. 16. august 2020 kl. 11.00

ved Sandskredet, Kongsøre.

Efter gudstjenesten var der suppe (gratis) til alle !

___