Fælles friluftsgudstjeneste

Picasso DANSENDE MENNESKER
Sommerens store fælles

frilufts-gudstjeneste

– for alle sogne i det nordlige Odsherred –

finder sted søndag d. 18. august 2019 kl. 11.00

på ved Klint kalkbrud.

Efter gudstjenesten var der suppe (gratis) til alle !

___