Fælles friluftsgudstjeneste

Picasso DANSENDE MENNESKERSommerens store fælles

frilufts-gudstjeneste

– for alle sogne i det nordlige Odsherred –

fandt sted søndag d. 20. august 2017 kl. 11.00

ved Sandskredet, Kongsøre.

Efter gudstjenesten var der suppe (gratis) til alle !