Fælles friluftsgudstjeneste

Picasso DANSENDE MENNESKERSommerens store fælles

frilufts-gudstjeneste

- for alle sogne i det nordlige Odsherred -

finder sted søndag d. 20. august 2017 kl. 11.00

ved Sandskredet, Kongsøre.

Efter gudstjenesten er der suppe (gratis) til alle !