Priser

Takstblad 2018, side 1Takstblad 2018, side 2Priserne er fastsat af Ods-Skippinge provsti.

Vig-Nr. Asmindrup pastorart stempel