Annette Berg (Tidligere præst i Vig)

Fra og med 1. september 2020 rinder min tid ud som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat.

Den officielle slutdato er 31. oktober 2020 – september og oktober er ferietid – på nær enkelt konfirmationer, gudstjenester m.v. (se hjemmesidens forside).

Jeg henviser fra 1. september til sognepræst i Nr. Asmindrup

Ann Skov Sørensen via anss@km.dk            eller tlf. 59324076

Sognepræst ANNETTE BERG