Annette Berg

Annette Berg juli 2017 - jpeg
Sognepræst ANNETTE BERG

Vig præstegård,  Gl. Nykøbingvej 2 A,  4560 Vig.

Telefon via fastnet: 59315126

Mobilen bruges mindst muligt: 24260033

Mail: annb@km.dk

Har ingen fast træffetid – mandag er som regel fridag.

 Hjerte-kors

Her diverse om mig:

Jeg har været sognepræst i  Vig-Nr. Asmindrup pastorat siden september 1993.

Stammer oprindeligt fra Sønderjylland, født i Sønderborg, d. 12. november 1964.

Student fra Aabenraa Statsskole 1983  – efterfulgt af to sabbatsår med henholdsvis au pair job  i Cannes i Sydfrankrig
samt højskoleophold på Vrå musikhøjskole i Nordjylland.

Cand.theol. fra Københavns Universitet i 1991 med studieophold henholdsvis i Göttingen og i Jerusalem.

Fulgte flere år senere undervisning via ÅBENT UNIVERSITET, Det teologiske Fakultet, København – med afsluttende opgave og mundtlig eksamen i De apostolske bekendelsesskrifter.

Begyndte min præstegerning i Herslev-Taulov ved Fredericia, dernæst Nørrebro ganske kortvarigt, inden jeg i september 1993 blev kaldet til Odsherred.

Udover min uddannelse som teolog, har jeg fra 2004 en 2-årige grunduddannelse i sjælesorg og gestaltterapi hos Bent Falk, psykoterapeut, MPF, cand.theol.

I 2011 og i 2012 har jeg fulgt diverse intensive kurser via www.debbiechristensen.dk indenfor: åndelig vejledning, auralæsning, klarsyn/-hørelse, healing via bøn.

I efteråret 2013 gennemgik jeg PREP leder uddannelsen, jvf. www.familieudvikling.dk/

Samt den obligatoriske arbejdspladsmiljø uddannelse, da jeg til og med 2017 var arbejdsplads-miljø-repræsentant for præsterne i Ods-Skippinge provsti.

Havde 3 måneders studieorlov om MIRAKLER i efteråret 2013.

Fra 2014-2017 var jeg blandt præsterne i provstiet valgt til at være GYMNASIEPRÆST på Odsherred Gymnasium (OG).

I fritiden holder jeg af at indtage naturen og langsomheden, og har bl.a. vandret på Caminoen i Nordspanien af to omgange, deltaget i Fod-på-livet turen fra Gedser-Skagen & har vandret og cyklet Hærvejen.

Her en udsendelse fra d. 16. oktober 2016 på TV øst: http://www.tveast.dk/hvem-er-du/hvem-er-du-annette-berg

_______

Se også: BESØG                 FORBØN                            PRÆDIKEN                   SAMTALE 

Forsiden visitkort til hjemmesiden              Bagside visitkort til hjemmesiden