Annette Berg

Fra og med 1. september 2020 rinder min tid ud som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat.

Den officielle slutdato er 31. oktober 2020 – september og oktober er ferietid –

på nær enkelt konfirmationer, gudstjenester m.v. (se hjemmesidens forside).

Jeg henviser fra 1. september til sognepræst i Nr. Asmindrup

Ann Skov Sørensen via anss@km.dk            eller tlf. 59324076

Sognepræst ANNETTE BERG

Vig præstegård,  Gl. Nykøbingvej 2 A,  4560 Vig.

Telefon via fastnet: 59315126

Mobil: 24260033

Mail: annb@km.dk

Har ingen fast træffetid – mandag er som regel fridag.

                Sikker mail m.v….   … se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

 

Nyt Aspekt juli 2020  www.nytaspekt.dk

Artiklerne her nedenfor kan fås i deres fulde længde, via mail: annb@km.dk (ny mailadr. efter 1. september 2020, jv. ovenfor)

Her diverse om mig:

Jeg har været sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat siden september 1993, og jeg befinder mig i den spirituelle ende af skalaen.

Stammer oprindeligt fra Sønderjylland, født i Sønderborg, d. 12. november 1964.

Har som præstedatter fået den evangelisk-lutherske tradition ind med modermælken.

Student fra Aabenraa Statsskole 1983  – efterfulgt af to sabbatsår med henholdsvis au pair job i Cannes i Sydfrankrig samt højskoleophold på Vrå musikhøjskole i Nordjylland.

Cand.theol. fra Københavns Universitet i 1991 med studieophold henholdsvis i Göttingen og i Jerusalem.

Fulgte flere år senere undervisning via ÅBENT UNIVERSITET, Det teologiske Fakultet, København – med afsluttende opgave og mundtlig eksamen i De apostolske bekendelsesskrifter.

Begyndte min præstegerning i Herslev-Taulov ved Fredericia, dernæst Nørrebro kortvarigt, inden jeg i september 1993 blev kaldet til Odsherred.

Udover min uddannelse som teolog, har jeg fra 2004 en 2-årige grunduddannelse i sjælesorg og gestaltterapi hos Bent Falk, psykoterapeut, MPF, cand.theol.

I 2011 og i 2012 har jeg fulgt diverse intensive kurser via www.debbiechristensen.dk indenfor: åndelig vejledning, auralæsning, klarsyn/-hørelse, healing via bøn.

I efteråret 2013 gennemgik jeg PREP leder uddannelsen, jvf. www.familieudvikling.dk/

Samt den obligatoriske arbejdspladsmiljø uddannelse, da jeg til og med 2017 var arbejdsplads-miljø-repræsentant for præsterne i Odsherred provsti.

Havde 3 måneders studieorlov om MIRAKLER i efteråret 2013.

Fra 2014-2017 var jeg blandt præsterne i provstiet valgt til at være GYMNASIEPRÆST på Odsherred Gymnasium.

I fritiden holder jeg af at indtage naturen og langsomheden, og har bl.a. vandret på Caminoen i Nordspanien af to omgange, deltaget i Fod-på-livet turen fra Gedser-Skagen & har vandret

– og cyklet Hærvejen flere gange.

Her en udsendelse fra d. 16. oktober 2016 på TV øst: http://www.tveast.dk/hvem-er-du/hvem-er-du-annette-berg

_______

Se også: BESØG                 FORBØN                            PRÆDIKEN                   SAMTALE 

Forsiden visitkort til hjemmesiden              Bagside visitkort til hjemmesiden

Her nogle af de artikler, jeg igennem de senere år har skrevet til KIRKESIDEN i Ugeavisen Odsherred… de er at finde via dette link:  http://www.e-pages.dk/nordvest/

Ugeavisen Odsherred uge 19 – 2020

Ugeavisen Odsherred uge 47 – 2019

Ugeavisen Odsherred uge 30 – 2019

Ugeavisen Odsherred uge 9 – 2019

Ugeavisen Odsherred uge 39 – 2018

Ugeavisen Odsherred uge 18 – 2018


Ugeavisen Odsherred uge 50 – 2017

Ugeavisen Odsherred – august 2017


Ugeavisen Odsherred uge 40 – 2016

Ugeavisen – november 2015

Ugeavisen Odsherred uge 5 – 2015

Ugevisen Odsherred uge 34 – 2014

Ugeavisen Odsherred uge 8 – 2014

 

  Ugeavisen Odsherred uge 27 – 2013

Ugeavisen Odsherred uge 10 – 2012