Samtale

Samtale med en præst
Har du brug for én at tale med ?
Vi kan gerne mødes til en samtale – enten i dit hjem, eller du er velkommen til at komme her i præstegården.
Som præst har jeg tavshedspligt, så brug mig gerne!
Til en enkelt samtale… til flere….  – dét bestemmer DU.
Det er gratis uanset, hvor mange gange, du ønsker en samtale.
Og uanset, om du hører til Vig sogn eller ej.

Forbøn

Hvis du ønsker det, kan samtalen også foregå i kirken, hvor vi runder samtalen af med forbøn.
At bede for et andet menneske kaldes forbøn.
Forbønnen indleder jeg med en guided fælles bøn, efterfulgt af sang og til sidst stille bøn.

Vig Kirke logo