Nye attester

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Hvad man gør i tilfælde af …

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk – medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.

Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID
www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden www.personregistrering.dk eller ring hertil Vig præstegård på tlf.  5931 5126 eller mail til vig.sogn@km.dk – så får du hjælp hurtigst muligt.