Bisættelse / begravelse

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt.
Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.
Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Hvad man gør i tilfælde af …

Dødsanmeldelse – anmodning om bisættelse/begravelse

For at træffe aftale om bisættelse/begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.

Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.

Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden personregistrering.dk eller ring hertil Vig præstegård på tlf.  5931 5126 eller mail til vig.sogn@km.dk – så får du hjælp hurtigst muligt.

Aftale om gravsted

– og evt. pasning af dette –  sker ved henvendelse til:

Graver Lars Odgaard Rasmussen, tlf. 5931 5804            – eller via mail til Kirkegårdskontoret: viggrave@mail.dk

Træffetid: mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13 – mandag er graverens fridag.

Vig Kirke logo