Bisættelse / begravelse

Al kontakt til offentlige myndigheder foregår digitalt.
Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

Hvad man gør i tilfælde af …

Dødsanmeldelse – anmodning om bisættelse/begravelse

For at træffe aftale om bisættelse/begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.

Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.

Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden personregistrering.dk eller ring hertil Vig præstegård på tlf.  59315126 – eller mail til vig.sogn@km.dk – så får du hjælp hurtigst muligt.

Aftale om gravsted

– og evt. pasning af dette –  sker ved henvendelse til:

Graver Lars Odgaard Rasmussen, tlf. 59315804            – eller via mail til Kirkegårdskontoret: viggrave@mail.dk

Træffetid: mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13 – mandag er som regel graverens fridag.

 Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

Vig Kirke logo