Menighedsrådet 2020 – 22

                                             Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

 

Formand              Næstformand /Kirkeværge  Kontaktperson: Personale/Rådet
Poul Erik Pedersen Poul Erik Holm Henning Lektonen
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  Lyngen, 4560 Vig
Tlf. 59 31 56 76  Tlf. 29 26 08 64 Tlf: 21 45 90 29
pepvig@gmail.com post@holmreklame.dk lektonen@mail.dk

 

Intern Kasserer    
Lise Trans Hanne W Holm Ingelise Aaquist
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  4560 Vig
Tlf. 25 11 13 63 Tlf. 29 26 08 64 Tlf. 23 65 62 40
lisetrans37@gmail.com hwh@gmail.com aaquist@dlgmail.dk


 

   Præst pr. 1. Nov. 2020 (Vikar) Præst Nr. Asmindrup
Lone Cederquist Karin Wandall Ann Skov Sørensen
 Lyngen, 4560 Vig Hørve 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 40 10 69 24 Tlf. 60 59 95 12 Tlf. 26 13 59 39
lone@cederquist.dk kkw@km.dk anss@km.dk


 

 

Billed

mangler

Stedfortræder Stedfortræder Medarbejderrepræsentant
Ann West John Witzel Lars Rasmussen (Graver)
  4560 Vig 4560 Vig
    Tlf. 30 52 57 05
    viggrave@mail.dk

     Udvalg :

Kirke, Præste- og kirkegårdsudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen, Hanne W. Holm, Lise Trans, Lars Rasmussen, og PEP

Arrangement- og koncertudvalg:  Alle

Julehjælps-udvalg: Lise Trans, Ingelise Aaquist, Hanne W, Holm

Bladudvalg: Poul Erik Pedersen, Lone Cederquist, 

Arkivudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen 

Byggeudvalg: Henning Lektonen, Poul Erik Holm, Lise Trans, Lone Cederquist, Poul Erik Pedersen