Menighedsrådet 2018 – 20

                                             Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

 

Formand              Næstformand /Kirkeværge  Kontaktperson: Personale/Rådet
Poul Erik Pedersen Poul Erik Holm Henning Lektonen
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  Lyngen, 4560 Vig
Tlf. 59 31 56 76  Tlf. 29 26 08 64 Tlf: 21 45 90 29
pepvig@gmail.com post@holmreklame.dk lektonen@mail.dk

 

Intern Kasserer    
Lise Trans Hanne W Holm Ingelise Aaquist
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  4560 Vig
Tlf. 25 11 13 63 Tlf. 29 26 08 64 Tlf. 23 65 62 40
lisetrans37@gmail.com hwh@gmail.com aaquist@dlgmail.dk


 

  Præst Vig Præst Nr. Asmindrup
Sascha Q. Annette Berg Ann Skov Sørensen
  4560 Vig 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 29 28 01 02 Tlf. 24 26 99 33 Tlf. 26 13 59 39
  annb@km.dk anss@km.dk


 

 

1. Suppleant 2. Suppleant Medarbejderrepræsentant
Ann West Lone Cederquist Lars Rasmussen (Graver)
Ulstrup, 4560 Vig Lyngen, 4560 Vig 4560 Vig
Tlf.  22 80 75 55 Tlf. 40 10 69 24 Tlf. 30 52 57 05
kontor@ulstrup-efterskole.dk lone@cederquist.dk viggrave@mail.dk

     

Udvalg :

Kirke, Præste- og kirkegårdsudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen, Hanne W. Holm, Lise Trans, Lars Rasmussen, og Annette Berg

Arrangement- og koncertudvalg:  Alle

Julehjælps-udvalg: Lise Trans, Ingelise Aaquist, Annette Berg

Bladudvalg: Poul Erik Pedersen, Sascha Q.,  Annette Berg

Arkivudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen