Menighedsrådet 2018 – 20

                                             Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

 

Formand              Næstformand /Kirkeværge  Kontaktperson: Personale/Rådet
Poul Erik Pedersen Poul Erik Holm Henning Lektonen
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  Lyngen, 4560 Vig
Tlf. 59 31 56 76  Tlf. 29 26 08 64 Tlf: 21 45 90 29
pepvig@gmail.com post@holmreklame.dk lektonen@mail.dk

 

Intern Kasserer    
Lise Trans Hanne W Holm Ingelise Aaquist
4560 Vig Eskildstrup, 4560 Vig  4560 Vig
Tlf. 25 11 13 63 Tlf. 29 26 08 64 Tlf. 23 65 62 40
lisetrans37@gmail.com hwh@gmail.com aaquist@dlgmail.dk


 

  Præst Vig   (Til 1. nov. 2020) Præst Nr. Asmindrup
Lone Cederquist Annette Berg Ann Skov Sørensen
 Lyngen, 4560 Vig 4560 Vig 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 40 10 69 24 Tlf. 24 26 99 33 Tlf. 26 13 59 39
lone@cederquist.dk annb@km.dk anss@km.dk


 

 

1. Suppleant Præst pr. 1. Nov. 2020 Medarbejderrepræsentant
Ann West Karin Wandall Lars Rasmussen (Graver)
  Hørve 4560 Vig
Tlf.  22 80 75 55 Tlf. 60 59 95 12 Tlf. 30 52 57 05
    viggrave@mail.dk

     

Udvalg :

Kirke, Præste- og kirkegårdsudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen, Hanne W. Holm, Lise Trans, Lars Rasmussen, og Annette Berg

Arrangement- og koncertudvalg:  Alle

Julehjælps-udvalg: Lise Trans, Ingelise Aaquist, Annette Berg

Bladudvalg: Poul Erik Pedersen, Lone Cederquist, Annette Berg

Arkivudvalg: Poul Erik Holm, Henning Lektonen