Personale – 2019

Kirkegårdskontor: Gl. Nykøbingvej 2 B, 4560 Vig.          

Kirkegårdskontoret er åbent mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13.

Nb ! Nye attester m.v. rekvireres via præstesekretæren.

Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

Graver              Graver-medhjælper Graver-medhjælper
Lars Odgaard Rasmussen Asger Olsen Irene Sode
4560 Vig    
Tlf. 59315804 – mobil 30525705    
viggrave@mail.dk    

Graver-medhjælper
(flex-job)            
Kontaktperson for personalet Kirkeværge og formand for Kirke-kirkegårdsudvalget
Kenneth Rasmussen Henning Lektonen Poul Erik Holm
  Tlf: 21459029 Tlf: 21459029
  lektonen@mail.dk post@holmreklame.dk

Organist       Kirkesanger    Kirkesanger
Arild Bjørn Peter Merlung Annette Schiøtz
arild.bjoern@hotmail.com    
     


Præstesekretær      Præstesekretær vikar Regnskabsfører (kasserer)
Doris Hjort Jacobsen Thea Køldal Yvonne Nielsen
dhj@km.dk   ysn.nielsen@gmail.com
Mobil: 23831955   Mobil: 28342018