Vakant præstestilling

Efter Annette Bergs fratræden vil der blive opslået en Stillingsbeskrivelse. 

Stillingen er opslået i Vig Pastorat 24/11 2020 På Kirkeministeriets Hjemmeside.

Udløber: 14. december 2020.

I Præsteforeningens Blad kan man se ANNONCEN.

 

Som det fremgår af ovenstående er det en stilling i Vig Pastorat. Det hedder ellers Vig – Nr. Asmindrup Pastorat.

(Til 1. søndag i advent 2020) 

Men efter møder med Provst og Biskop er menighedsrådene i Egebjerg, Nr. Asmindrup og Vig sker følgende:

Pastoratsomdannelse pr. 1. søndag i advent 2020

Srivelse fra Biskoppen