Kirkegårde

Kirkegårdene ved Vig Kirke                                           Nordre Kirkegård

                            

    Vestre Kirkegård                                                               Gammel og Østre Kirkegård