Kirkepersonale

 


Graver Lars Odgaard Rasmussen – fastnet tlf. 59315804

Kirkegårdskontor: Gl. Nykøbingvej 2 B, 4560 Vig.           Nb ! Nye attester m.v. rekvireres via præstesekretæren… se længere nede !

Kontoret er åbent mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13.

Mail til Kirkegårdskontoret kan sendes via:   viggrave@mail.dk

Graverens mobil nr. er:  30525705

_____


Organist Arild Bjørn – tlf. 31322250

_____