Præstesekretær

DORIS HJORT JACOBSEN

er vores præstesekretær i både Nr. Asmindrup og i Vig sogn.

Doris træffes via e-mail: dhj@km.dk           eller    vig.sogn@km.dk

Træffes via mail eller efter aftale (som regel tirsdage og torsdage)

på sekretær kontoret i Vig præstegård

- indgangen til højre for hovedindgangen.

Når Doris har ferie, passes sekretær-posten af Thea Køldal :-)