Præstesekretær

Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

DORIS HJORT JACOBSEN

er vores præstesekretær i både Nr. Asmindrup og i Vig sogn.

Doris træffes via mobil 23831955 eller e-mail: dhj@km.dk

Arbejder i Coronaperioden Hjemme.

Træffes efter aftale (som regel tirsdage og torsdage) på sekretær kontoret i Vig præstegård

– indgangen til højre for hovedindgangen.

___

 

Når Doris har ferie, passer sekretær-posten af Thea Køldal 🙂