Forside

Vig kirkes adresse: Enghavevej 1, 4560 Vig                                    Vig præstegård telefon 59215126

Nr. Asmindrup kirkes adresse: Asmindrupvej 47, 4572 Nr. Asmindrup                          Nr. Asmindrup præstegård telefon 59324076

                         
Fotos: Kurt Verner Hansen ©

Flere fotos kan ses via dette link: Billedserie fra og af Vig kirke, juli 2020

___

Den reviderede gudstjenesteliste – inkl. koncerter – ser sådan her ud… bemærk, at der er ændringer ifht. kirkebladet!

 

  1. august Gudstjeneste m. sang i Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

 

  1. august Konfirmation hhv. kl. 10.30 og 12.00 i Vig kirke v./ Annette Berg

 

  1. august Friluftsgudstjeneste Sandskredet v. Kongsøre kl. 11.00…for alle sogne i det nordlige provsti

 

  1. august Gudstjeneste Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 v./ Ann Skov Sørensen

 

  1. august Gudstjeneste m. dåb og musik i Vig Torvehal kl. 10.30 v./ Annette Berg (der er morgen-kaffebord fra kl. 9.30)

 

  1. september Konfirmation kl. 10.30 i Vig kirke v./ Annette Berg

 

  1. september Gudstjeneste Vig kirke kl. 10.30 v./ Ann Skov Sørensen

 

  1. september Gudstjeneste Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 v. / Ann Skov Sørensen  samt samme dag d. 13. september Skumrings-KONCERT-foredrag i Vig kirke fra kl. 15.30: MATADOR I ORD OG TONER- gratis entré
  1. september Konfirmation kl. 10.30 i Vig kirke v./ Annette Berg

 

  27 september Gudstjeneste m. dåb og lovsang i Vig kirke kl. 10.30 samt også dåbsgudstjeneste kl. 12.00 v./ Annette Berg

 

  4. oktober Høst-gudstjeneste Nr. Asmindrup kl. 10.30 v./ Ann Skov Sørensen

 

  11. oktober Afskeds-gudstjeneste  Nr. Asmindrup kl. 10.30 v./ Ann Skov Sørensen/ Annette Berg

 

  11. oktober Afskeds-stjernestund Vig kirke kl. 14.30 v. Annette Berg

 

  18. oktober Gudstjeneste Vig kirke kl. 10.30 v./ Ann Skov Sørensen

 

  25. oktober Gudstjeneste Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 v. / Ann Skov Sørensen

 

Maximum antal i Vig kirke – iflg. 1 person pr. 4 m2-reglen

Skibet = 93 m2 dvs. 23 personer

Koret = 32.90 m2 dvs. 8 personer     

Tårnet = 28.20 m2 dvs. 7 personer

Våbenhus = 26 m2  dvs. 6 personer

 

Det samlede antal for hele Vig kirke med våbenhus er dermed = 44 personer              

Det samlede antal for Vig kirke uden våbenhus er dermed = 38 personer    

___

ORD FRA VIG KIRKE – tirsdag d. 12. maj 2020: https://youtu.be/vjsXpC84uZ4

ORD FRA VIG KIRKE – torsdag d. 30. april 2020: https://youtu.be/rh4Y8sKkOpM

ORD FRA VIG KIRKE – torsdag d. 16. april 2020: https://youtu.be/HHQhkOnNDLs

  ORD FRA VIG KIRKE – fredag d. 20. marts 2020: https://youtu.be/-Q9xNeJnggU

ORD FRA VIG KIRKE – tirsdag d. 31. marts 2020: https://youtu.be/afUNauwvBU8

Vig kirkes klokker ringer hver dag fra kl. 12-12.05 …   KLOKKEN-12-BØN-FOR-VERDEN

for at minde os om ENHEDEN & SAMHØRIGHEDEN, der er 100 % intakt uanset alle afstande.

Klokkernes lyd kan være med til at minde os om velsignelserne fra højeste sted er intakte uanset om alting vender på hovedet for os.

Og de kan være for hver enkelt af os et øjeblik – et glimt at evigheden – og nogle minutter til at stoppe op… i besindelse, bøn, fordybelse.

Send – via dit hjerte og dine tanker – de ord, der for nærværende bor dér, mod himlen og universets Gud og Skaber…

i bøn for verden, moder jord og for os alle der er herpå… for alt levende!

Kærligheden evig, og den ophører aldrig. DET ENDER GODT…. som Bibelen herligt udtrykker det 🙂

Det gør ikke livets udsathed og rutsjeture mindre, men kærligheden og næstekærligheden i praksis kan mindske frygten, aleneheden.

Og det kan den fortsat og til alle tider, for det er netop TRO, HÅB OG KÆRLIGHED DET HANDLER OM

(som 2020 oversættelsen formulerer Paulus´ ord),

OG AF DE TRE ER KÆRLIGHEDEN STØRST.

Kærligheden er til alle tider den aller dybeste, mest helende og stærkeste ´modgift´ …

også mod alt det, der world wide fylder og corona-skræmmer lige nu.

 

                                                              

                                                                                                                                         

            Må Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.

Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.

Herren være bag dig for at holde din ryg fri.

Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.

Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd.

Herren være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt.

Herren være over dig for at velsigne dig.

Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Hellig Ånd.

                                           (Keltisk velsignelse)

              
___

 

Vores nye handicap toilet på Vig kirkes østre kirkegård er så godt som færdigt… 

___

  Vig kirkes adresse: Enghavevej 1, 4560 Vig

Nr. Asmindrup kirkes adresse: Asmindrupvej 47, 4572 Nr. Asmindrup

___

Ønsker du at følge med i, hvad der sker i Vig kirke, præstegård

og lidt fra omegnen

– så kan du modtage direkte i din mail-indbakke

Vig kirkes NYHEDSBREVE,

der sendes ca. hver 10. dag

eller følge med via VIG KIRKE på facebook

http://www.facebook.com/Vig-Kirke


For nærmere info: kontakt sognepræsten en i Vig præstegård: 59315126

Sikker mail m.v…. se nærmere her: www.sogn.dk/vig/kontakt

     

                                                                                                                                                           Vig kirke tegnet af Nina Arrocha